Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Občianske združenie Vodný Hrad sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z daní.

Občianske združenie Vodný Hrad združuje dobrovoľníkov, ktorí organizujú aktivity v populárno-náučnej forme za účelom sprostredkovania histórie nášho regiónu. V spolupráci s mestským múzeom organizujeme výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizujeme historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie a prispievame na kultúrne akcie konané v meste Sereď, spolufinancujeme projektové a reštaurátorské činnosti v kaštieli. Medzi hlavné činnosti patria aj aktivity na záchranu seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava s cieľom jeho využitia v cestovnom ruchu.

Z príspevkov 2 % spolu s darmi občanov, firiem, z dotácií, grantov a prostriedkov mesta sme v roku 2017 mohli zorganizovať projekt „Stratení ľudia“ – cieľom ktorého bolo pripomenutie si obetí napoleonských vojen, ktorých životná púť skončila na území dnešného Česka a Slovenska, prednášku a besedu so spisovateľom a historikom PhDr. Pavlom Dvořákom. Aktívne sme sa zapojili a zúčastnili na podujatí Míľa pre mamu. Počas akcie Noc múzeí sme uskutočnili v Mestskom múzeu v Seredi prehliadku expozícií s odborným výkladom. Úspešnou akciou „Vináreň v kaštieli“ sme ochutnávkou vín regionálnych vinárov na terase kaštieľa v Seredi oživili spomienky na bývalú Zámockú vináreň. Výstavou „Návraty do minulosti“ sme umožnili verejnosti oboznámiť sa s najnovšími archeologickými nálezmi v Seredi získanými pri výstavbe skladových priestorov Lidl v priemyselnom parku, prívodového diaľkového potrubia Galanta–Sereď, obchodných priestorov „kik“ na Námestí slobody a z archeologického výskumu v seredskom kaštieli.

Vaše rozhodnutie o poukázaní 2% zo svojej zaplatenej dani štátu sa premení na dar, ktorým podporíte občianske združenie Vodný Hrad v jeho snahe sprostredkovať bohatú históriu mesta Sereď a jeho okolia všetkým občanom a zároveň tak prispejete k rozvoju kultúrnemu života v našom meste.

Za Vašu podporu Vám ďakuje Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane

Občianske združenie Vodný Hrad a Mestské múzeum v Seredi Vás pozývajú na

prednášku PhDr. Anny Jónásovej
Ženy rodu EsterházyovcovPrednáška sa bude konať v Obradnej sále Mestského úradu v Seredi v piatok 16. marca 2018 o 18.00 hod.

Esterházyovci. Rod s predikátom „de Galanta“, ktorý už takmer 500 rokov zaujíma historikov, genealógov, múzejníkov, archivárov a publicistov. Históriu života rodu pripomínajú v seredskom a galantskom regióne kultúrne pamiatky - dva kaštiele v Galante a jeden kaštieľ v Seredi. A najnovšie ich pripomína aj kniha Galanťanky Anny Jónásovej s názvom Ženy rodu Esterházyovcov. Autorke sa počas niekoľkoročného štúdia podarilo sústrediť poznatky o ženách rodu Esterházyovcov do knihy, v ktorej sprítomňuje na historickej scéne ženy – manželky, dcéry tohto rodu. Práve existencia nesmierneho množstva korešpondencie esterházyovských žien – stovky a tisícky listov v latinskom, maďarskom, nemeckom i slovenskom jazyku, inšpirovalo autorku k skúmaniu genealógie rodu, ich manželstiev, sobášnej politiky, ich participácie na hospodárení v sídlach rodu, ako i spoločenskej angažovanosti týchto žien v Uhorsku.