Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Prosba o venovanie 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Vodný Hrad

Budúci rok to bude už 20 rokov, čo v Seredi vzniklo občianske združenie Vodný Hrad s cieľom posilňovať občianske povedomie obyvateľov mesta a regiónu sprostredkovaním poznatkov z histórie mesta Sereď a jeho okolia. Jednou z jeho priorít je záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava a jeho možného budúceho využitia aj pre cestovný ruch.

Z príspevkov známych a neznámych darcov, firiem, z dotácií, grantov a prostriedkov mesta zabezpečujeme a spolufinancujeme projektové a reštaurátorské činnosti v kaštieli. A tak ako sa nám podarilo vybudovať mestské múzeum, múzejnú záhradu a obnoviť priestory bastióna v kaštieli, kde sa v súčasnosti konajú nádherné koncerty, vernisáže, výstavy sôch a obrazov, tak máme za cieľ pokračovať v aktivitách smerujúcich k rekonštrukcii a obnove tých častí kaštieľa, ktoré sú staticky bezpečné a najmenej poškodené.

Občianske združenie je dobrovoľnícke združenie, ktoré svoju činnosť koordinuje s vlastníkom kaštieľa mestom a spolupracuje so všetkými kompetentnými stranami. Po dlhých a náročných aktivitách a rokovaniach s kompetentnými sa podarilo veci rozhýbať a koncom roka 2016 poslanci MsZ v Seredi odhlasovali zriadenie dočasnej komisie, ktorá sa bude zaoberať otázkami, ktoré povedú k záchrane kaštieľa. V komisii sú aj zástupcovia občianskeho združenia Vodný Hrad.

Okrem hlavnej činnosti vykonávame aj aktivity na popularizovanie historického a kultúrneho dedičstva špecifického pre náš región. Vykonávame osvetu prostredníctvom aktivít na báze dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí, ktoré prispievajú k utváraniu kultúrneho spôsobu života a zvyšujú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň obyvateľov sprostredkúvaním poznatkov z kultúry a histórie. V spolupráci s mestským múzeom organizujeme výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizujeme historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie, prispievame na kultúrne akcie konané v meste Sereď.

Príspevky z 2% daní znamenajú pre občianske združenie Vodný Hrad možnosť rozvíjať náš hlavný cieľ, ktorým je záchrana kaštieľa, upevňovať povedomie o kultúrnom dedičstve a zabezpečovať ľudom voľný čas kultúrnymi aktivitami.

ĎAKUJEME

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane
Mestské múzeum v Seredi a Občianske združenie Vodný Hrad

Vás pozývajú na výstavu

História prvej konskej a parnej železnice v Seredi
1846 - 1876 - 2016