Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Návrh na dočasné riešenie havarijného stavu kaštieľaObčianske združenie Vodný Hrad iniciovalo stretnutie s primátorom mesta Sereď na tému ako ďalej s kaštieľom potom, ako sa nerealizovala obnova centrálnej časti kaštieľa z dotácie ministerstva kultúry. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.10.2018 zástupcovia o. z. Vodný Hrad predstavili svoj návrh. Návrh nadväzuje na stratégiu prezentovanú primátorom mesta, opätovne požiadať ministerstvo kultúry o dotáciu na obnovu centrálnej časti kaštieľa a hľadať aj súkromného investora.

Občianske združenie Vodný Hrad navrhuje zriadiť Rezervný fond na údržbu kaštieľa s vyčlenením určitej čiastky v rozpočte mesta. Cieľom je formou malých opráv udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou. Ak sa budú robiť pravidelne malé opravy, tie zabránia väčšiemu poškodeniu kaštieľa. Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je lacnejšia a šetrnejšia k jej hodnotám, ako jej náročná komplexná obnova. Formou drobných opráv a udržiavacich prác, ako je napríklad čistenie odkvapových žľabov, výmena poškodených častí krytiny a oplechovania, protézovanie poškodených častí krovu a podobne, chceme dosiahnuť cieľ návrhu – udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou, kým bude odsúhlasené iné riešenie.

Pre názorné vysvetlenie, ak sa dnes vymení jedna poškodená kritická škridla za 1 euro, tak sa zabráni škode 500 eur o rok (alebo 10 tisíc eur za 3 roky), ktoré by spôsobilo zatekanie začaté práve tou jednou škridlou.

V Seredi je iniciatívna skupina ľudí, ktorej na kaštieli záleží a má záujem riešiť súčasnú nepriaznivú situáciu vzácnej historickej pamiatky. Táto skupina chce spájať a združovať odborníkov z viacerých oblastí a podať pomocnú ruku pri využití svojej odbornosti.

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže
Seredský kaštieľ očami detíV mesiacoch apríl až jún 2018 prebehla výtvarná súťaž „Seredský kaštieľ očami detí“ vyhlásená občianskym združením Vodný Hrad v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave. Deti súťažili v kreatívnom zobrazení národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa. Do súťaže sa zapojilo 105 detí. O udelení ocenení v súťaži rozhodovala 6-členná komisia, v ktorej okrem zástupcov vyhlasovateľa boli odborníci z oblasti výtvarného umenia, akademická maliarka Blanka Kästová–Burgerová a pedagógovia výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole Jána Fischera Kvetoňa v Seredi Eva Šmigrovská DiS a Mgr. Irena Scherhauferová.

Víťazom súťaže boli odovzdané vecné ceny od zástupcov občianskeho združenia Vodný Hrad, z rúk predsedu Mgr. arch. Rastislava Petroviča a podpredsedníčky Ing. Martiny Hilkovičovej, na slávnostnom odovzdávaní ocenení dňa 15.9. 2018 v bastióne seredského kaštieľa. Porota sa okrem hlavných víťazov rozhodla oceniť aj ďalších 15 prác, ktoré vynikali kreativitou a originálnosťou a trom účastníkom sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu za nápad.

Bohatá účasť na akcii v počte 220 návštevníkov nás príjemne prekvapila. Zúčastnených čakala okrem prehliadky všetkých prác aj divadelná ukážka zo života Mikuláša Esterházyho, majiteľa šintavského hradu, v súčasnosti seredského kaštieľa. Minidrámu s názvom „Aj grófky sú len ženy“ scenáristicky a režijne pripravila študentka VŠMU Rebeka Valábková spolu so študentmi Gymnázia Vojtecha Mihálika. Predstavenie hudobne sprevádzala žiačka a pedagóg ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi Veronika Plentová a Ján Vöröš, DiS. art. K predstaveniu pripravujeme samostatnú správu.

Projekt „Seredský kaštieľ očami detí“ bol súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Okrem toho, že nám deti prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú, sme aj prostredníctvom podpory kreativity upriamili pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

Ďakujeme účastníkom súťaže, ako aj všetkým účinkujúcim a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto projektu.

Zoznam ocenených:

I. Kategória (prvý stupeň ZŠ)
1. miesto Adelka Viskupová, 7 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
2. miesto Zuzana Helienková, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
3. miesto Hana Dúdiková, 8 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

ďalší ocenení v I. kategórii za kreativitu:
Max Fekeč, 10 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
Tamara Javorová, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Christian Hajdóni, 9 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Sebastián Suhaji, 10 r. (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava)
Ema Sláviková, 8 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

II. Kategória (druhý stupeň ZŠ)
1. miesto Tamara Krivošíková, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
2. miesto Lenka Karmažínová , 14 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
3. miesto Šimon Pekarík, 11 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

ďalší ocenení v II. kategórii za kreativitu:
Lea Švehlová, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Nina Kapajová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Natália Hrdlicová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Ema Plaštiaková 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Nina Dudiňáková 12 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

III. Kategória (ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi)
1. miesto Michal Kavoň, 13 r.
2. miesto Nikola Skladaná, 14r.
3. miesto Tamara Krivošíková, 13 r.

ďalší ocenení v III. kategórii za kreativitu
Zuzana Helieriková, 10 r.
Henrieta Lenčéšová, 11 r.

IV. Špeciálna cena za nápad
Kristián Georgiev, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Karin Drganová, 13 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Michal Kavoň, 13. r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

web: www.vodnyhrad.sk
fc: občianske združenie Vodný Hrad
Občianske združenie Vodný Hrad v priebehu prvého polroka 2018 organizovalo projekt výtvarnej súťaže "Seredský kaštieľ očami detí" v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave.

Slávnostné ocenenie a divadelná ukážka uskutočňované 15.9.2018 v rámci projektu sú súčasťou celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) organizovaného Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Deti vo výtvarnej súťaži prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú a cez kreativitu bola upriamená pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

Víno na teraseNávrat historických osobností na seredský kaštieľ

Počas podujatia „Míľa pre mamu“ občianske združenie Vodný Hrad na svojom stanovisku na terase seredského kaštieľa pripravilo pre návštevníkov ukážku ako v minulosti relaxovala šľachtická rodina. Návštevníci mohli vidieť grófa s grófkou, mladé kontesy a ich komornú. O tom, či išlo o Thurzovcov alebo Esterházyovcov, mohli len tušiť.


Pre prejavený záujem o informácie o živote šľachtických rodín spojených so seredským kaštieľom sa rozhodlo občianske združenie Vodný Hrad uvádzať „historické novinky“ – príspevky o ľuďoch, ktorí boli majiteľmi alebo žili v seredskom kaštieli, pôvodne šintavskom hrade (ten po zmene koryta rieky Váh zostal na seredskej strane).

Cyklus je nadviazaním na projekt „Návrat šľachty do seredského kaštieľa“, financovaný Nadáciou Pontis, keď si mohli jednotlivci alebo firmy kúpiť obraz „svojho šľachtica“ určený na skrášlenie a vyplnenie prázdnych okien kaštieľa, pokiaľ sa nevyrieši jeho obnova. Zámerom cyklu je, aby sa občania mesta a regiónu alebo návštevníci našej stránky dozvedeli o mnohých významných osobnostiach stredo- alebo aj celoeurópskeho významu, ktoré sa zapísali do historického diania v Seredi a Šintave v súvislosti so seredským kaštieľom (pôvodne vodným hradom Šintava).

Budeme sa snažiť poskytnúť informácie o faktoch, ale pre rozptýlenie aj niečo z „historického bulváru“. Informácie budú uverejňované na našej stránke v časti „Kto žil a pracoval v seredskom kaštieli“, ako aj na facebookovom účte občianske združenie Vodný Hrad.
Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo výtvarnú súťaž s témou Seredský kaštieľ očami detí. Cieľom súťaže je, aby nám deti pre nich prirodzenou formou komunikácie – kreslením, ktoré je podľa odborníkov pre dieťa rovnako nevyhnutné ako rozprávať, odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú. Zároveň chceme prostredníctvom podpory detskej kreativity upriamiť pozornosť detí aj na dôležitosť poznania vlastnej histórie v súvislosti s touto národnou kultúrnou pamiatkou, bývalým vodným hradom Šintava.

Štatút výtvarnej súťaže:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD
v SPOLUPRÁCI so ZÁKLADNÝMI ŠKOLAMI v SEREDI
a MESTSKÝM MÚZEOM v SEREDI


vyhlasujú výtvarnú súťaž

SEREDSKÝ KAŠTIEĽ OČAMI DETÍPodmienky súťaže:
 • Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
  1. kategória – 1. stupeň ZŠ
  2. kategória – 2. stupeň ZŠ
  3. kategória – základná umelecká škola
  4. kategória – stredné školy a iné nezaradené detské kategórie od 6 do 15 rokov
 • Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A3. Poňatie témy nie je ohraničené. Kresba kaštieľa môže byť historizujúca, aktuálna alebo ako budúca vízia.
 • Kresby sa doručujú koordinátorovi na jednotlivých ZŠ alebo do mestského múzea do 15.6.2018.
 • Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, názov školy.
 • Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
 • V súťaži budú hodnotené práce jednotlivcov. Výberová komisia vyberie z každej kategórie 3 práce.
 • Členmi výberovej komisie budú odborníci z oblasti kultúry a výtvarného umenia a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad.
 • Zasadnutie výberovej komisie je predbežne naplánované do konca júna 2018.
 • Vyhlásenie súťaže je naplánované na mesiac september 2018. Oznámené bude prostredníctvom pozvánok a na stránke www.vodnyhrad.sk
 • Vybrané práce budú ocenené hodnotnými cenami (LEGO skladačky, mini-skateboard, a iné atraktívne ceny), ktoré budú odovzdané v priestoroch bastióna alebo múzea podľa technických možností. Odovzdanie bude spojené aj s divadelnou ukážkou realizovanou študentami VŠMU o ľuďoch žijúcich v minulosti v seredskom kaštieli.
 • Vybrané práce budú vystavené na výstave inštalovanej v priestoroch bastióna v seredskom kaštieli a podľa potreby aj pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách.
 • Vybrané práce budú použité na vyhotovenie prezentačných materiálov súvisiacich s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa v súlade s cieľmi o.z. Vodný Hrad.