Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Mestské múzeum v Seredi a Občianske združenie Vodný Hrad

Vás pozývajú na výstavu

História prvej konskej a parnej železnice v Seredi
1846 - 1876 - 2016

Občianske združenie Vodný Hrad v roku 2015

Občianske združenie Vodný Hrad v tomto roku zorganizovalo, spolupracovalo a podieľalo sa na viacerých akciách a podujatiach.

V rámci svojej činnosti združenie zorganizovalo prednášku známeho slovenského historika, spisovateľa a publicistu Pavla Dvořáka. Témou jeho prednášky, ktorá sa konala 18. marca, bola jeho najnovšia kniha Stopy dávnej minulosti 7 s podtitulom Slovensko na konci stredoveku. Po prednáške autor diskutoval s prítomnými, odpovedal im na ich zvedavé otázky a podpisoval im svoje knihy. Prednáška mala vysokú návštevnosť a zúčastnili sa jej nielen členovia nášho združenia.

19. marca sa v Seredi konala konferencia Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na úvodnej konferencii za naše združenie ako partnera projektu obnovy parku a časti kaštieľa vystúpila Ing. Martina Hilkovičová s prednáškou Prezentácia Vodného Hradu o. z.

Občianske združenie Vodný Hrad sa ako spoluorganizátor zapojilo do celoslovenského projektu Míľa pre mamu venovanému oslave Dňa matiek na Slovensku. Míľa pre mamu prebehla v Seredi v Zámockom parku a amfiteátri 9. mája.
Pre deti pripravilo naše združenie hru o poklad. Najmenšie deti hľadali u troch princezien správny kľúč k truhličke so zlatým pokladom. Truhličku strážila a otvárala hradná pani spolu s udatným rytierom. Deťom po splnení úlohy hradná pani truhličku otvorila a oni si z nej vyberali čokoládový dukát, svoju sladkú odmenu. Rovnaká odmena čakala aj na staršie deti, ktoré s pomocou svojich rodičov museli uhádnuť aspoň jednu z piatich otázok súvisiacich s históriou seredského kaštieľa.

Na základe pozvania spolku Omnium sa predseda občianskeho združenia Mgr. arch. Rastislav Petrovič zúčastnil na medzinárodnom seminári Zámky, na které stát zapomněl v Slezských Rudolticích (Česko), kde vystúpil s prednáškou Kaštieľ v Seredi s podtitulom prezentácia činnosti o.z. Vodný Hrad 1998 – 2014. Na prednáške prezentoval aktivity občianskeho združenia Vodný Hrad v Seredi a jeho účasť na záchrane bývalého vodného hradu Šintava, dnes seredského kaštieľa (po česky zámku).

Ešte v roku 2014 sa zrodila myšlienka nakrútiť dokumentárny film, ktorý by zachytil súčasný stav kaštieľa. Túto myšlienku sa v spolupráci s Máriou Dikovou, vedúcou Mestského múzea v Seredi (Dom kultúry), podarilo aj zhmotniť do 30-minútového dokumentu mladého režiséra Miroslava Jeloka. Združenie sa podieľalo na príprave a realizácii filmu, ktorý podporilo aj finančne. Nakrúcanie v kaštieli a Zámockom parku prebiehalo v mesiaci február a marec t. r.
Tento film je venovaný všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný osud seredského kaštieľa, známeho v minulosti ako vodný hrad Šintava. V predpremiére bol film premietnutý v seredskom amfiteátri 28. augusta. Premiéra filmu sa uskutočnila v Mestskom múzeu v Seredi 11. septembra.

Naše združenie, ktoré sa významnou mierou podieľalo na obnove kazemát bastióna seredského kaštieľa, každoročne počas Seredských slávností približuje širokej verejnosti bohatú minulosť nášho bývalého vodného hradu. O najnovších poznatkoch získaných archeologickým výskumom realizovaným v interiéri kaštieľa porozprával 5. septembra tohto roku návštevníkom archeológ Mgr. Róbert Daňo, PhD.

V jeseni sme zorganizovali dve historické prednášky. 23. októbra prednášku seredskej rodáčky PhDr. Evy Vrabcovej na tému Pracovný tábor Židov v Seredi a mesto Sereď do roku 1949, na ktorej priblížila históriu Serede v období druhej svetovej vojny až do vzniku seredského okresu. Prednáška riaditeľa Slovenského národného archívu PhDr. Radoslava Ragača, PhD., na tému Najstaršie seredské fabriky odznela 20. novembra.

Naše združenie finančne podporuje v rámci svojich možností aj Mestské múzeum v Seredi, kultúrne akcie konané v meste Sereď, ako aj dokumentačné a reštaurátorské činnosti v seredskom kaštieli. Združenie vykonáva aj občiansky monitoring činností realizovaných v súvislosti s kaštieľom a parkom.

Časť našich aktivít finančne podporili členovia nášho združenia, ako aj známi a neznámi darcovia, za čo im patrí naša vďaka. Naše poďakovanie patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva za odsúhlasenie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič